דוד רקיע | DAVID RAKIA


Biography

Rakia was born in Vienna in 1928 and came to Israel at the age of ten. With the end of the War of Independence he began studying with the artist Ardon, and afterwards attended the "Bezalel" school. From l955-1960 he studied at the Ecole des Beaux Arts in Paris. His first showings, in a surrealistic symbolic style, were held at that time at the Musee d'art Modern in Paris, as well as in Switzerland. From his fellow artist he already won the title of "anthroposopher".

Upon his return to Israel in 1960, he began a series of drawings in which Hebrew letters played a central part. A year later an extensive individual exhibition of Rakia's work was held at the Tel Aviv Museum. Following the Six Day War, Jerusalem became a central theme in the artist's work. The city, as the essence of the national destiny was concretized both realistically and symbolically:  beside the archways, walls and plants, the letters had, from time to time, figurative and abstract shapes.

In the seventies a new spirit filled Rakia's work:  beside the previous world of shapes appear horses, in a range of hues and positions, accompanied by musical instruments. What- ever the forms and subjects may be, the reflection of light shining in the background is in all his works. Sometimes the light is green, blue or red; sometimes it is concentrated in a circle, or it appears diffuse.

Light is one of the strongest expressions in Rakia's world view as it is reflected in his art. It is an ongoing attempt to touch the mystical experience and the tie between our national existence and the cosmic order around us. The forms and colors are a means of reifying the cosmic cycles of time, light and sound. Man himself appears infrequently in these works, Rakia preferring to place in them his longings to understand and to touch the wonderful system which surrounds his existence.

The life and work of David Rakia have been described in the book written by Dr. Marcel L. Mendelson, which was published by "Massada" in 1978 .

A new book about the artist written by Dr. Gideon Offrat , " Signs " , was published in 2009 .  

Rakia's works have been displayed in over 100  individual exhibitions in museums and galleries throughout the world, and they are also to be found in important art collections. Rakia passed away in 2012  
a plaza was dedicated to David Rakia in the center of Jerusalem on October 2021  .


 one man Shows - David Rakia 


1979  Gallery Moering Wiesbaden, Germany

1979 Museum Ha Aretz, Tel-Aviv

1980  University Bar Ilan, Ramat Gan

1980  Artists House, Jerusalem

1981  Edison Gallery The Hague , Holland

1982  Artists House, Jerusalem

1982  Gallery Moering Wiesbaden, Germany

1982  Museum Ashdod, Ashdod

1983  Gallery de Rijnstroom The Hague, Holland

1984  Artists House, Jerusalem

1984  Bank Leumi, Jerusalem

1985  Commerz Bank Hamburg, Germany

1985  Gallery Glinde Glinde, Germany

1985  Rudolf Steiner House Hamburg, Germany

1986  Alliance Francaise, Jerusalem

1986  Bronovo Hospital the hague, Holland

1986  Magnus Kirche Worms, Germany

1987  Artists House, Jerusalem

1988  Anthoniushove Hospital Voorburg, Holland

1989  The Jerusalem Theatre, Jerusalem

1989  Arti Forum Voorburg, Holland

1989  Bibliotheek Rijswijk, Holland

1990  Y.M.C.A, Jerusalem

1991  Taamon Café Gallery, Jerusalem

1992  Artists House, Jerusalem

1992  Oude Kerk Soest, Holland

1994  Artists House, Jerusalem

1999  Jerusalem Theatre, Jerusalem

2001  Jerusalem Municipal Art Gallery, Jerusalem

2003  The Synagogue in Middelburg, Holland

2004  Artists House, Jerusalem

2004  St. Lamberti Kirche Oldenburg, Germany

2004  Evangelisches Centrum Essen, Germany

2005  Axel Gallery, Leusden, Holland

2005  Artists House, Jerusalem

2006  Har-El Synagogue, Jerusalem

2010  Jerusalem Theatre, Jerusalem

2013  Y.M.C.A, Jerusalem

2014  Bet Avichai, Jerusalem

2017  Hechal Shlomo Theatre, Jerusalem
2023 Artist house ,Jerusalem 

דוד רקיע – תערוכות יחיד


1957  בית האמנים, ירושלים.

1958  המרכז היהודי, ציריך, שוויץ.

1960  גלריה לויצקי, האג, הולנד.

1960  גלריה רינה, ירושלים.

1961  מוזיאון תל-אביב.

1961  גלריה קומאדי, לונדון, אנגליה.

1964  גלריה נורה, ירושלים (1964-1966).

1964  גלריה וודסטוק, לונדון, אנגליה.

1966  בית ציוני אמריקה, תל-אביב.

1967  בית אנה פרנק, אמסטרדם, הולנד.

1968  בית האמנים, ירושלים.

1969  המוזיאון לאמנות חדשה, אילת.

1971  תל-אביב.

1972  מוזיאון טולנס, ריסוויק, הולנד.

1972  מוזיאון יד לבנים, פתח-תקווה.

1972  בית האמנים, ירושלים.

1972  גליה אוליב טרי, פילדלפיה, ארה"ב.

1973  מוזיאון הדפוס, צפת.

1974  גלריה דה הבאירד, בריידה, הולנד.

1974  גלריה הקלינקר, ווינשכוטן, הולנד.

1974  גלריה טינדשכור, טילבורג, הולנד.

1975  מוזיאון טולנס, ריסוויק, הולנד.

1976  גלריה ארטה, ירושלים.

1977  בית האמנים, ירושלים.

1979  מוזיאון הארץ, רמת-אביב.

1980  אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

1980  בית אמנים, ירושלים.

 

1981  גלריה אדיסון, האג, הולנד.

1982  מוזיאון אשדוד.

1984  בית האמנים, ירושלים.

1985  בית רודולף שטיינר, המבורג, גרמניה.

1987  בית האמנים, ירושלים.

1989  תיאטרון ירושלים, ירושלים.

1990 בנין י.מ.ק.א, ירושלים.

1992  בית האמנים, ירושלים.

1992  גלריה בכנסייה הישנה של סאוסט, הולנד.

1994  בית האמנים, ירושלים.

1996  גלריה דה-באוט וורבורג, הולנד.

1997  בית הכנסת פולקינאסטראט, כרונינגן, הולנד.

1997  המוזיאון היהודי, וינה, אוסטריה.

1998  בית האמנים, ירושלים.

1999  תיאטרון ירושלים, ירושלים.

2001  הגלריה העירונית, ירושלים.

2003  בית הכנסת, מילדבורג, הולנד.

2004  בית האמנים, ירושלים.

2004  בכנסייה למברטי, אולדנבורג, גרמניה.

2005  גלריה אקסל, לוזדן, הולנד.

2005  בית האמנים, ירושלים.

2006  בית כנסת הר-אל, ירושלים.

2010  תיאטרון ירושלים, ירושלים.

2013  בנין י.מ.ק.א, ירושלים.

2014  בית אביחי, ירושלים.

2017  מוזיאון היכל שלמה, ירושלים.
2023 בית האמנים , ירושלים .
 
logo Web Design