דוד רקיע | DAVID RAKIAAbout the artist
חלונות לרקיע , תערוכת יצירותיו של דוד רקיע במוזיאון היכל שלמה בירושלים 26/9/17-10/11/17 Rakia's Windows Art Exhibition by David Rakia at Museum Hechal Shlomo in Jerusalem Sep 26 2017- Nov 10 2017
2all - Web Design